Urológia


12 August

Menopauza u mužov : príznaky , liečenie mužskej menopauze

Naliehavosť problémov spojených so starnutím organizmu, moderná medicína je veľmi zvýšená.To je do značnej miery kvôli demografickej situácii zmenila v priebehu posledných 100 rokov.. napríklad v porovnaní so začiatkom dvadsiateho storočia sa počet ľudí starších ako 65 rokov zvýšil 7-krát a 85-ročný - 31 krát.Tradične sa predpokladá, že nástup starnutia je spojený s ukončením reprodukč...

Continue Reading