Ent Sjukdom


12 August

Varför en person snarkar , hur man kan bli av snarkning behandlingar

Alla vet vad snarkning, eftersom de lider 30% av den vuxna befolkningen i jorden.Och om för andra är det en bestämd olägenhet när snarkning någon hemifrån, för ägarna av denna sjukdom är en allvarlig hälsorisk. Snarkning är en av de viktigaste symptomen på sjukdomen, som kallas obstruktiv sömnapnésyndrom (OSAS).Denna patologi manifesteras av korta slutar andas under sömnen, följt av hög...

Continue Reading
12 August

Varför finns det en avvikit septum , kirurgi , behandling

avvikit septum (avvikelsen, deformation) - en ihållande avvikelser i form från mittlinjen, vilket orsakar andningssvikt näsa.Vid svår deformation inträffar försämring av cerebralt blodflöde, hindras det normala arbetet av hjärtat och mag-tarmkanalen.Om patologi manifesterar sig i den tidiga barndomen, har barnet bildat ett karakteristiskt utseende (på grund av minskningen av syre i kro...

Continue Reading